Fotografija in narava Malo je lahko veliko

Kratek opis aktivnosti

Otroci pod mentorjevim vodstvom odidejo ven poiskati nekaj zanimivih naravoslovnih motivov. Predlagamo, da se odpravite na izlet v gozd, park, travnik itd. Otroci so morda že dobro seznanjeni s tem okoljem. Namen dejavnosti je odkriti nova in navdihujoča spoznanja o tem, kaj vse prepogosto jemljemo kot nekaj samoumevnega. Najmanjše stvari, ki jih najdemo v naravi, nas lahko presenetijo s svojo poenostavljeno lepoto: kapljice rose na listih, pajčevina na vejah dreves in žuželke na poti. Otroke spodbujamo, naj se dejavnosti lotijo ​​s takšno miselnostjo.

Učni izidi

 • Kompetence
  Kompetence
  • Visualne kompetence izboljšanje opazovalnih sposobnosti, zaznavanje podrobnosti
  • Medijske kompetence spontana uporaba ustreznih kotov za fotografiranje
 • structure.template.34
  Ciljna skupina
  structure.template.344 let in več
  • V skupinah
 • structure.template.38
  Potrebni pripomočki
  • Fotoaparat
  • Računalnik
  • Tiskalnik
 • structure.template.38
  Pripomočki
  • Otrokom pripravimo slikovno gradivo iz rastlinskega in živalskega sveta. Otrokom poskušamo prikazati že znane prizore in okolja da jih lažje navdihnemo.
Fotografija in narava

Naloži
(.pdf 914.79 KB)

Opis aktivnosti (po korakih)

Predpriprava

Skupaj z udeleženci si oglejte priložene slikanice ali natisnjene fotografije. Prizori morajo biti znani, da otroke lažje seznanimo s tem, s čemer se bodo srečali med zunanjim lovom na slike.

Implementacija

Med sprehodom otroke motivirajte in spodbujajte k spontanemu opazovanju in izbiri motivov. Otroci naj bodo pri svoji dejavnosti avtonomni in neobremenjeni s številom posnetkov. Vendar se prepričajte (na diskreten način), da je izbrani prostor izkoriščen v polnem fotografskem potencialu. Ko presodite, da so udeleženci izčrpali vse zanimive motive, nadaljujte z naslednjo lokacijo. Ko je postopek ustvarjanja končan, zapišite avtorstvo fotografij, jih shranite v računalnik v ustrezne datoteke in nato ustvarite izbor fotografij, ki jih želite pregledati in komentirati.

Refleksija

Skupaj z otroki si oglejte izbor fotografij in se pogovorite o vseh različnih stvareh, ki so jih našli. Motivirajte otroke, da podoživijo svoje izkušnje s kreativnim procesom in razpravljajo o načinih kako spoštujemo naravo.

Različice in dodatne ideje

Udeležencem predlagajte, naj naslednjič s seboj prinesejo nekaj fotografij iz lastnega dvorišča, balkona, okna itd. Tema naj bo živa narava, lahko pa so tudi hišni ljubljenčki. V vrtcu organizirajte razstavo na temo "živa narava". Otroke spodbudite, da fotografije razdelijo v različne skupine, npr. rastline in živali, glede na barvo, velikost, ​​ali pa skupaj razmisite o drugih merilih.

Osnovne informacije in didaktična perspektiva

Otroku želimo razširiti pogled na življenjski prostor izven doma. Želimo, da se ga otrok zave in ne jemlje kot golo danost, vendar kot neusahljiv navdih. S tem otroku krepimo spoštovanje in čudenje do enkratnosti tihe sopotnice, ki je narava.

Izkušnje iz naših vrtcev:

Na igrišču so otroci uživali v snegu. Ob ponujenem fotoaparatu jih je večina najprej poskušala fotografirati z rokavicami, a so hitro ugotovili, da ne bo šlo. Deček je komentiral fotografiranje brez rokavic: “Ne morem več slikati, ker so mi že roke zmrznile.” Otroci so najpogosteje fotografirali naslednje motive: sneg na različnih delih igrišča, odtise v snegu, drevesa, led, vrstnike, snežaka, luknje v zemlji, veje na drevesu, ograjo…

Pripomočki

..
..
..
..
..
..
..
..

Fotografije aktivnosti

..
..
..
..
..
..
..
..
..