4 küsimust meediahariduse kohta lasteaias

4 küsimust meediahariduse kohta lasteaias

4 küsimust meediahariduse kohta lasteaias

Küsisime Maribori ülikooli haridusteaduskonna professoritelt Tomaž Zupančič’ilt ja Matjaž Duh’ilt neli küsimust meediahariduse kohta lasteaias.

Mis on meediapädevus ja miks on seda lastele vaja?

Meediapädevus on oskus kasutada kaasaegseid meediatehnoloogiaid ning välja lugeda sõnumeid, mida selle kaudu saadetakse. Seetõttu on meediapädevus oluline ka lastele, sest neid ümbritseb samamoodi juba varasest east kõiksugu tehnoloogia. Veel enam, meediapädevus tähendab oskust seista vastu meedia ülemäärasele, suunamata ja lihtsustatud meelelahutusele, mille kaudu püütakse lapsi meelitada.

Millal on õige aeg meediaharidusega algust teha?

Mida varem, seda parem! Loomulikult ei tähenda see seda, et lapsed istuvad sõimest alates tele- ja arvutiekraanide ees või et me peaksime neid tehnoloogia eest kaitsma. Meediapädevus on vajalik, aga seda tuleb omandada samm-sammult ning kontrollitud ja didaktilisel viisil. Erinevalt vanemast põlvkonnast, kes kasvas üles ja jälgis meediatehnoloogia arengut kõrvalt, on tänapäeva noored juba meediamaailma sündinud. Nad mängivad selles olulist rolli ja see tähendab, et meediapädevus peaks olema üks tähtis osa haridusest. Samal ajal tuleb meeles pidada tõsiasja, et lapsed veedavad kodus igapäevaselt liiga palju aega erinevate ekraanide ees, mistõttu peaks igasugune lisakokkupuude tehnoloogiaga piirduma lasteaias minimaalselt vajalikuga.

Millised võimalused on õpetajatel meediahariduse andmiseks?

Sloveenia näitel võib öelda, et üks võimalus on juba seaduslikul tasandil Sloveenia koolieelsetes haridusasutustes olemas. Selleks on lasteaedade õppekava, kus kunstiõpetuse peatükis on suur osa pühendatud ka audiovisuaalsete vahendite kasutamisele. Muude valdkondade puhul sõltuvad võimalused mitmesugustest eri teguritest, muu hulgas näiteks interneti olemasolust ja õpetajate aktiivsusest. Teine aspekt on rahaline tugi, mis on lahendatud iga lasteaia puhul kohalikul tasandil, et hallata ja soetada tehnoloogiavahendeid. Mõnedes lasteaedades on paremad võimalused kui teistes.

Milliseid teadmisi õpetajad vajavad?

10