Kes ma olen? Enda tutvustamine fotograafia kaudu

Teema lühikirjeldus

Tegevus julgustab lapsi mõtlema oma minapildist ja ennast teistele fotode kaudu tutvustama.

Õpitulemused

 • tulemused
  tulemused
  • Isiklik areng: enesehinnang, enesest lugupidamine, iseenda aktsepteerimine sellisena, nagu keegi on
  • Keeleoskused: iseloomuomadustega seotud sõnavara ja väljenditega tutvumine
 • structure.template.34
  Sihtgrupp
  structure.template.34 5 aastat ja rohkem
  • Grupp kuni 10 inimest
 • structure.template.38
  Nõutavad materjalid
  • Camera
  • Arvuti
  • Printer
Kes ma olen?

Laadige alla
(.pdf 260.66 KB)

Tegevuse kirjeldus (samm-sammult)

Ettevalmistus:

Paluge lastel rääkida, kuidas nad ennast uutele sõpradele tutvustavad. Mida nad peavad kõige olulisemaks enda kohta teistega jagada?

Tegevuse läbiviimine:

Andke lastele ülesanne teha kodus kümme fotot, et esitleda, kes nad on, mis neile meeldib ja ei meeldi, millisest keskkonnast nad pärinevad jne. Lapsed võivad pildistada inimesi, esemeid, tegevusi, toitu, värve, ehitisi, maastikke jne. Kümne foto hulgast peab iga laps valima lõpuks ühe pildi, mis teda kõige rohkem iseloomustab. Nad võivad oma pildid saata teile vanemate abiga väljaprindituna või e-kirja teel.

Refleksioon

Kui hakkate lastega koos töid üle vaatama, räägivad lapsed kõigepealt enda fotodest ning kommenteerivad seejärel teiste omi. Lapsed peaksid proovima selgitada, miks nad valisid välja just selle foto, et ennast kõige paremini kirjeldada.

Variatsioonid ja lisaideed

Võite kogutud fotodest teha kollaaži. Pildistamise asemel võivad lapsed otsida end iseloomustavaid fotosid ka muudest allikatest, näiteks ajakirjadest.

Taustteave ja didaktiline perspektiiv

Iga inimese minapilt sõltub sellest, kuidas me ennast teadlikult või alateadlikult ette kujutame. Minapilt mõjutab kõike seda, mida me enda kohta arvame ja kuidas me näeme ning tajume oma keha, iseloomujooni, oskusi, soove, hirme jne. Minapildi kujunemine on elukestev protsess, mis algab juba lapseeas ja iseloomustab inimese iga edasist arenguetappi. Seetõttu on kõige olulisem lastele teadvustada, et igaüks neist on iseseisev isiksus ja teist sarnast ei ole. Positiivse või negatiivse minapildi tekkimisel mängib rolli see, kuidas hinnatakse lapse saavutusi igasuguste elus ettetulevate ülesannete täitmisel. See on tõsi, sest minapilt on subjektiivne ettekujutus oma isiksusest, välistades isiksuse kui objektiivse nähtuse. Vastupidine väide ei pea siiski paika, sest isiksus hõlmab ka minapilti.