Zgodbe v gibanju Fotografiranje gibanja

Kratek opis aktivnosti

Otroci imenujejo gibajoče se stvari in si na spletu ogledujejo fotografije prizorov gibanja. Fotografirajo gibajoče se motive na igrišču, potem pa izberejo in razvrstijo fotografije tako, da z njihovo pomočjo predstavijo zgodbo.

Učni izidi

 • Kompetence
  Kompetence
  • Visualne kompetence opazovanje in zaznavanje okolice
  • Digitalne kompetence ustvarjanje vsebin s pomočjo slik in jezika
  • Jezikovne kompetence Govorno-jezikovne kompetence
  • Socialne kompetence sodelovanje
 • structure.template.34
  Ciljna skupina
  structure.template.345 let in več
  • celoten razred: Razgovor in ogled primerov fotografij gibanja
   individualno delo: fotografije
   V skupinah: Razvrščanje fotografij, ustvarjanje zgodbe
 • structure.template.38
  Potrebni pripomočki
  • Fotoaparat
  • Računalnik
  • Tiskalnik
  • papir večjega formata (A3 ali več)
  • Lepilo
  • flomastri
 • structure.template.38
  Pripomočki
  • Primeri fotografij gibanja
Zgodbe v gibanju

Naloži
(.pdf 482.54 KB)

Opis aktivnosti (po korakih)

Predpriprava

Načnite pogovor o gibanju in mirovanju. Otroci naj se domislijo stvari, ki se gibajo in stvari, ki mirujejo in jih imenujejo (otroci, avtomobili, oblaki, reke na eni strani in kamni, hiše, stoli na drugi strani).

Skupaj si na računalniku oglejte fotografije gibanja. Razmislite o temu, kaj na fotografijah vidite. Kako vemo, da fotografije prikazujejo gibanje? Kaj lahko otroci opazijo? Na primer, fotografije so zamegljene, nek predmet ali ozadje je nerazpoznavno ipd. Kakšne vrste gibanja so prikazane na fotografijah (na primer ples, šport, vozila, otroci ipd.)?

Implementacija

Skupaj se odpravite na igrišče in spodbudite otroke da poiščejo in fotografirajo gibanje. Vsi fotografi lahko povsem svobodno iščejo svoje motive.

Refleksija

Otroke razdelite na manjše skupine in si oglejte posenete fotografije na računalniku. Otroci naj opišejo upodobljene dogodke in izberejo, katere fotografije bodo natisnili.

Otroke razdelite na dve skupini. Vsaka skupina naj se odloči, na kak način bo razvrstila fotografije. Na podlagi izbranih fotografij naj si izmislijo zgodbo. Zapišite njihovo zgodbo. Otroci naj fotografije nalepijo na papir formata A3.

Obe skupini predstavita svojo zgodbo.

Različice in dodatne ideje

Namesto dela v skupinah lahko otroci fotografije izbirajo in razvrščajo tudi sami in si sami izmislijo svojo zgodbo.

Aktivnost za fotografiranje tihožitja:

https://media.eduskills.plus/activities/art%2Flife

Izkušnje iz naših vrtcev:

Na začetku so otroci potrebovali veliko spodbude, navodil in primerov izmišljenih zgodb. Kmalu pa jih je aktivnost prevzela. Otroci so dostikrat dodajali dele besedila, ki so značilni za zgodbe/pravljice (denimo "nekoč" in "pred davnimi časi") in opisovali stvari, ki so jih opazili na fotografijah. Otrok, ki je posnel fotograijo je povedal pravo ozadje njenega nastanka, drugi pa so dodali izmišljene elemente.

Pripomočki

Primeri fotografij gibanja
..
..
..
..
..
..
..

Fotografije aktivnosti

..
..
..
..
..