Liikuvad lood Liikumist jäädvustavad pildid

Teema lühikirjeldus

Lapsed nimetavad liikuvaid asju ja vaatavad internetist fotosid, millel on jäädvustatud liikumist. Nad pildistavad mänguväljakul olevaid liikuvaid objekte, valivad fotode hulgast välja sobivad pildid ning räägivad nende kaudu ühe loo.

Õpitulemused

 • tulemused
  tulemused
  • Visuaalne pädevus ümbritseva keskkonna vaatlemine ja märkamine
  • Digitaal- ja meediakompetentsus: sisu loomine piltide ja keelekasutuse kaudu
  • Keeleoskused: suuline väljendusoskus
  • Sotsiaaloskused: koostöö
 • structure.template.34
  Sihtgrupp
  structure.template.34 5 aastat ja rohkem
  • terve klass: arutelu ja fotode vaatamine, millel on jäädvustatud liikumine
   Individuaalne töö: pildistamine
   rühmades: fotode sorteerimine, oma loo väljamõtlemine
 • structure.template.38
  Nõutavad materjalid
  • Camera
  • Arvuti
  • Printer
  • suureformaadiline paber (A3 või suurem)
  • Liim
  • vildikad
 • structure.template.38
  Materjalid
  • näited fotodest, millel on jäädvustatud liikumine
Liikuvad lood

Laadige alla
(.pdf 483.5 KB)

Tegevuse kirjeldus (samm-sammult)

Ettevalmistus:

Algatage lastega vestlus teemal liikumine versus paigalseis. Lapsed peaksid mõtlema nii asjadele, mis liiguvad, kui ka asjadele, mis ei liigu, ja neid nimetama (näiteks lapsed, autod, pilved, jõgi versus kivid, majad ja toolid).

Vaadake koos lastega arvutist pilte, millel on jäädvustatud liikumine. Arutlege, mida on fotodel näha. Kuidas on võimalik aru saada, et pilt kujutab liikumist? Mida lapsed märkavad? Näiteks, kas fotod on udused, objekt või taust ei ole äratuntav jne. Missugust liikumist on fotodel jäädvustatud (näiteks tantsimine, sportimine, sõiduvahendid, laste liikumine jne)?

Tegevuse läbiviimine:

Minge koos mänguväljakule ning julgustage lapsi otsima ja pildistama mänguväljakul leiduvat eri tüüpi liikumist. Iga laps peaks sobilikke objekte otsima iseseisvalt.

Refleksioon

Jagage lapsed väikestesse gruppidesse ja vaadake tehtud fotosid arvutist. Laske lastel pildile jäädvustatud seiku kirjeldada ja valige välja printimisele minevad fotod.

Jagage lapsed kahte rühma. Mõlemad grupid järjestavad väljavalitud fotod nii, nagu nad seda õigeks peavad. Seejärel tuleb fotodel kujutatud objektide ja sündmuste põhjal välja mõelda üks lugu. Kirjutage laste lood üles. Lapsed kleebivad fotod vähemalt A3-suurusele paberile.

Mõlemad grupid kannavad oma lood ette.

Variatsioonid ja lisaideed

Grupitöö asemel võivad lapsed töötada ka individuaalselt ning valida ja järjestada fotod ja nende põhjal oma loo üksinda välja mõelda.

Vaikelu jäädvustamine:

https://media.eduskills.plus/activities/art%2Flife

lasteaedade kogemused:

Selle tegevuse puhul vajasid lapsed alguses rohkem julgustamist, juhendamist ja näiteid väljamõeldud lugudest. Kuid üsna varsti olid nad tegevusest täielikult haaratud. Lapsed kasutasid tuntud juttudest või muinaslugudest pärinevaid fraase (näiteks: „Elas kord…“) ja kirjeldasid seda, mida nad fotodel märkasid. Foto teinud laps rääkis pildi taustaloo ja teised mõtlesid asju välja.

Materjalid

näited fotodest, millel on jäädvustatud liikumine
..
..
..
..
..
..
..

Tegevuste pildid

..
..
..
..
..