Materijali za učitelje i roditelje

Materijali za učitelje i roditelje

 • Play

  Što ste vi osobno naučili tijekom ovog procesa?- Elena Samsonowa

 • Play

  S kojim ste se izazovima susreli kada ste počeli s foto aktivnostima? - Elena Samsonowa

 • Play

  Kakva predznanja i kompetencije treba imati odgojitelj prije nego što se krene baviti fotografijom? - Matej Peljhan

 • Play

  Može li fotografija biti integrativni, važan faktor u razumijevanju hendikepa ili neke razvojne poteškoće ? - Matej Peljhan

 • Play

  Koje su fotografske tehnike posebno prikladne za djecu s razvojnim odstupanjima? - Matej Peljhan

 • Play

  Kako djecu upoznati s kamerom i fotografijom - Metej Peljhan

 • Play

  Kako fotografske aktivnosti mogu koristiti djeci s posebnim potrebama? - Matej Peljhan

 • Play

  Koji je tvoj savjet svima koji bi se željeli početi baviti fotografijom s djecom? - Elena Samsonova

 • Play

  Koji su bili pozitivni utjecaji na djecu koje ste primijetili? - Elena Samsonova

 • Play

  Što ste naučili koristeći fotografiju u radu s djecom u vrtiću? - Jelena Alpeza

 • Play

  Koje ste pozitivne učinke na djecu primijetili tijekom projekta? - Jelena Alpeza

 • Play

  S kojim ste se izazovima susreli kada ste se počeli baviti fotografijom u vrtiću? - Jelena Alpeza

 • Play

  Što biste savjetovali drugima koji bi uveli fotografiju u rad s djecom? - Jelena Alpeza

 • Play

  Kako su djeca prihvatila fotografiju? - Maja Radošević

 • Play

  Na koji način uvodite fotografiju u svoj svakodnevni rad? - Maja Radošević

 • Play

  Koja su znanja djeca stekla uz pomoć fotografije? - Maja Radošević

 • Play

  Koji su pozitivni učinci na djecu koje ste uočili tijekom projekta? - Petra Ferlič

 • Play

  Što biste savjetovali ostalima koji će uvesti fotografiju u vrtić? - Petra Ferlič

 • Play

  Što ste naučili u procesu fotografiranja u vrtiću? - Petra Ferlič

 • Play

  S kojim ste se izazovima susreli kada ste počeli uvoditi fotografiju u vrtić? - Petra Ferlič